Miksi aivokummiksi

Aivokummit-projektissa...

Pääset vierailemaan Aalto-yliopiston Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella, jossa tutustut moderneihin aivokuvantamislaitteisiin

Laboratorioissamme käytettävät tutkimusmenetelmät ovat rakenteellinen ja toiminnallinen magneettikuvaus (MRI ja fMRI), aivomagneettikäyrä (MEG), aivosähkökäyrä (EEG), navigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio (nTMS) sekä erilaiset käyttäytymistieteelliset menetelmät. Tutkimme mm. miten näkö- ja kuulohavainto syntyvät aivoissa, miten kieltä havaitaan ja miten oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus näyttäytyvät aivoissa.

Pääset osallistumaan käynnissä oleviin aivotutkimuksiin koehenkilönä

Toivomme, että projektiin osallistuvat toimisivat ainakin kolme kertaa koehenkilönä (tutkimuksen voi kuitenkin halutessaan keskeyttää missä tahansa vaiheessa). Mittausten jälkeen koehenkilö pääsee tutustumaan omiin magneettikuviinsa ja aivomagneettikäyriinsä. Tutkimusten yhteydessä syntyneitä kuvia ei kuitenkaan luovuteta koehenkilöille. Yksi mittauskerta valmisteluineen voi kestää tunnista kolmeen tuntiin. Aivojen toimintaa mitataan pään ulkopuolelta ja kaikki mittaukset ovat kivuttomia. Koehenkilölle maksetaan kustakin mittauskerrasta noin 36 euron korvaus (verotuksen alaista) kattamaan mahdolliset työajan menetyksestä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi korvataan tarvittaessa kohtuulliset matkakulut. Tutkimushenkilöiden tarve vaihtelee, emmekä näin ollen voi etukäteen sanoa milloin mahdollinen kutsu tutkimuksiin tulee. Uusia tutkimusprojekteja kuitenkin käynnistyy jatkuvasti, joten Aivokummiksi kannattaa liittyä mikäli aivotutkimukseen osallistuminen kiinnostaa.

Osallistumalla edistät suomalaista aivotutkimusta!

Sivusta vastaa: www-nbe [at] aalto [dot] fi (NBE) | Viimeksi päivitetty: 29.09.2016.